1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu kế toán
  4. Nâng cấp dữ liệu kế toán từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0
  5. Sau khi nâng cấp, dữ liệu AMIS.VN Kế toán 2.0 của tôi kết nối với hệ thống AMIS.CRM, AMIS.CORE,… như thế nào?

Sau khi nâng cấp, dữ liệu AMIS.VN Kế toán 2.0 của tôi kết nối với hệ thống AMIS.CRM, AMIS.CORE,… như thế nào?

Câu hỏi

Sau khi thực hiện nâng cấp từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 thì dữ liệu Kế toán của tôi được kết nối với hệ thống AMIS.CRM, AMIS.CORE,.. như thế nào?

Trả lời

Sau khi nâng cấp dữ liệu kế toán từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0, chương trình chuyển toàn bộ danh mục, số dư năm 2018 và phát sinh năm 2019 từ dữ liệu AMIS.VN Kế toán 1.0 lên dữ liệu AMIS.VN Kế toán 2.0. Đồng thời, dữ liệu AMIS.VN Kế toán 2.0 sẽ được kết nối với hệ thống AMIS.CRM, AMIS.CORE,…Trường hợp khác hàng tạo thêm dữ liệu trên AMIS.VN Kế toán 2.0 cần thực hiện kết nối lại với hệ thống AMIS.VN. Xem hướng dẫn thiết lập kết nối tại đây.

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.