Sau khi nâng cấp lên AMIS kế toán 2.0 thì tôi có thể sử dụng AMIS kế toán 1.0 nữa không?

Trả lời

Sau khi nâng cấp dữ liệu Kế toán lên AMIS 2.0, kế toán hoàn toàn có thể tiếp tục làm việc với dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0 để nhập số liệu phát sinh năm 2018 và thực hiện quyết toán dữ liệu. Thực hiện như sau:
1. Đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị trên Cloud, chọn ứng dụng Kế toán.

2. Chọn Làm việc với AMIS – Kế toán 1.0 để làm việc với dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.