Sau khi quyết toán xong năm 2018, tôi muốn cập nhật lại số dư thay đổi thì phải làm thế nào?

Trả lời

Sau khi quyết toán năm 2018 trên dữ liệu kế toán AMIS 1.0, kế toán cần cập nhật lại số dư thay đổi lên AMIS 2.0 thủ công.
Tính năng Cập nhật số dư giúp kế toán dễ dàng cập nhật lại số dư thay đổi từ AMIS – Kế toán 1.0 lên AMIS – Kế toán 2.0 sẽ được đáp ứng trong phiên bản sắp tới của sản phẩm.
Xem hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ tại đây.

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.