Sơ loại hồ sơ tuyển dụng

Cho phép nhân sự thực hiện sơ loại các hồ sơ tuyển dụng của các ứng viên với các điều kiện được thiết lập khi tạo đợt tuyển dụng. Giúp nhân sự lọc được các ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc để lập dánh sách ứng viên cho vòng tuyển dụng.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thực hiện

Bước 1: Thiết lập Điều kiện sơ tuyển khi khai báo Đợt tuyển dụng.

Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.

Bước 2: Sơ loại hồ sơ ứng viên

Vào phân hệ Tuyển dụng\Đợt tuyển dụng.

Nhấn chuột phải vào đợt tuyển dụng và chọn Xem chi tiết các vòng tuyển dụng (hoặc nhấn đúp chuột vào đợt tuyển dụng).

Trên tab Danh sách ứng viên, nhấn chuột phải chọn Sơ loại hồ sơ ứng viên. Sau đó nhấn , chương trình tự động chuyển hồ sơ ứng viên thỏa mãn điều kiện sơ tuyển sang vòng thi kế tiếp.

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ thực hiện sơ loại những hồ sơ có trang thái là Đang tuyển dụng và chưa nằm trong Vòng phỏng vấn/thi tuyển bất kỳ.
  • Khi sửa thông tin Điều kiện sơ tuyển trên đợt tuyển dụng thì không làm thay đổi kết quả sơ loại hồ sơ từ trước.
  • Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện sơ tuyển, nhân sư có thể chuyển sang vòng tiếp theo bằng cách nhấn chuột phải vào hồ sơ đó và chọn Chấp nhận sơ tuyển, chương trình sẽ chuyển hồ sơ sang vòng thi kế tiếp.

  • Vòng thi kế tiếp là vòng thi có số thứ tự bé nhất, nếu trên danh sách vòng tuyển dụng chỉ có duy nhất vòng Trúng tuyển thì vòng thi kế tiếp chính là vòng Trúng tuyển.
  • Đối với những hồ sư ứng viên không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng, nhân sự có thể nhấn chuột phải và chọn Chuyển sang nguồn dự trữ để phục vụ cho các đợt tuyển dụng khác.

  • Chương trình căn cứ vào Số CMND/Thẻ căn cước, Email, Số điện thoại của ứng viên để kiểm tra xem ứng viên đã từng làm ở công ty hay chưa và nếu có thì hiển thị mã nhân viên tại cột Đã từng là nhân viên. Nhấn vào mã nhân viên để xem chi tiết quá trình công tác.

  • Có thể kiểm tra ứng viên đã từng nộp hồ sơ vào đợt tuyển dụng khác trong công ty hay chưa bằng cách chọn tab Lịch sử nộp hồ sơ.

Bước 3: Lập danh sách ứng viên qua vòng sơ loại hồ sơ.

Trên tab của vòng kế tiếp sau khi phân loại hồ sơ.

Chọn Tiện ích\Xuất khẩu trên thanh công cụ và chọn định dạng muốn kết xuất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.