Sửa chữa, bảo dưỡng tài sản

Cho phép quản lý tài sảnthực hiện quản lý thông tin sửa chữa tài sản khi hỏng hoặc bảo dưỡng tài sản theo định kỳ.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Vào menu Tài sản, chọn tab Tất cả.

Chọn tài sản, nhấn chuột phải và chọn Sửa chữa, bảo dưỡng.

Khai báo thông tin sửa chữa, bảo dưỡng tài sản.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Những tài sản có trạng thái là Mất, Thanh lý hoặc Hủy thì không thực hiện được việc sửa chữa, bảo dưỡng.
  • Sau khi báo sửa chữa, bảo dưỡng, tài sản sẽ được chuyển vào tab Sửa chữa, bảo dưỡng và có trạng thái là Sửa chữa, bảo dưỡng.
  • Đồng thời tài sản sẽ bị xóa khỏi tab Tài sản trên phân hệ Hồ sơ của nhân viên (nếu tài sản đã được cấp phát).
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.