Thêm mới Đơn hàng

AMIS CRM cho phép tạo Đơn hàng bằng nhiều cách khác nhau:

Nhập các thông tin của sản phẩm vào trang thêm đơn đặt hàng: Nhập thủ công tất cả thông tin của đơn hàng, thực hiện thêm lần lượt từng Đơn hàng.

Thêm hàng loạt Đơn hàng bằng chức năng Nhập khẩu: AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Đơn hàng có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Đơn hàng

Vào phân hệ Đơn đặt hàng, nhấn .

Trên giao diện Thêm Đơn hàng, khai báo các thông tin Đơn hàng.

Nhấn Cất.

Nhân bản Đơn hàng

Trên danh sách Đơn hàng, nhấp đúp chuột trái vào cơ hội tương ứng để nhân bản.

Trong biểu mẫu chi tiết Đơn hàng, nhấn , chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản Đơn hàng. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Trường hợp bạn muốn thêm hoặc thay đổi các thiết lập trường thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống AMIS CRM để được hỗ trợ.
Cập nhật 29/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.