Thêm mới hồ sơ vãng lai

Cho phép nhân sự lưu trữ hồ sơ ứng viên tự ứng tuyển và không theo đợt tuyển dụng của đơn vị. Khi có nhu cầu tuyển dụng, nhân sự có thể chuyển hồ sơ ứng viên sang đợt tuyển dụng tương ứng

Cách thực hiện

Thêm mới trực tiếp hồ sơ ứng viên

Trường hợp ứng viên nộp hồ sơ không qua trang Tuyển dụng của đơn vị, nhân sự sẽ khai báo trực tiếp trên phần mề

1. Vào phân hệ Tuyền dụng\Hồ sơ vãng lai.

2. Nhấn Thêm

Lưu ý: Việc thêm mới ứng viên thực hiện tương tự như thêm mới ứng viên trên đợt tuyển dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Ứng viên tự ứng tuyển qua trang Tuyển dụng

Trường hợp ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến qua trang Tuyển dụng của đơn vị nhưng không nộp vào vị trí tuyển dụng cụ thể, hồ sơ ứng viên sẽ được chuyển sang danh sách Hồ sơ vãng lai.

Cập nhật 17/03/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.