Thiết lập giá trị ngầm định

Cho phép thiết lập sẵn các giá trị thường sử dụng khi khai báo khóa đào tạo.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Đào tạo\Khóa đào tạo.

Nhấn Thiết lập ngầm định trên giao diện Thêm/Sửa/Xem khóa đào tạo.

Chọn hoặc nhập giá trị ngầm định ở cột bên phải tương ứng với trường thông tin ở cột bên trái.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.