Thu hồi tài sản

Cho phép quản lý tài sản thu hồi tài sản của nhân viên trong trường hợp nhân viên nghỉ việc, thuyển chuyển công tác, nghỉ ốm dài ngày, nghỉ thai sản…

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Trường hợp nghiệp vụ

Thu hồi từng tài sản

Vào menu Tài sản, chọn tab Đang sử dụng.

Chọn tài sản muốn thu hồi, nhấn Thu hồi\Thu hồi.

Khai báo thông tin thu hồi tài sản.

Nhấn Đồng ý.

Thu hồi tài sản hàng loạt

Vào menu Tài sản, chọn tab Đang sử dụng.

Nhấn Thu hồi\Thu hồi hàng loạt.

Chọn nhân viên cần thu hồi tài sản và khai báo thông tin thu hồi.

Tích chọn các tải sản cần thu hồi và nhấn Đồng ý.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Chỉ những tài sản có trạng thái là Đang sử dụng mới được phép thu hồi.
  • Sau khi thu hồi, tài sản sẽ được chuyển vào tab Chưa sử dụng và có trạng thái là Chưa sử dụng
  • Đồng thời tài sản sẽ bị xóa khỏi tab Tài sản trên phân hệ Hồ sơ của nhân viên.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.