Thực hiện các thủ tục bán hàng

1. Lập đơn hàng

Khi khách hàng có yêu cầu đặt hàng, người dùng thực hiện sinh Đơn hàng từ Cơ hội/Liên hệ/Khách hàng.

  • Vào phân hệ Cơ hội/Khách hàng/Liên hệ.
  • Chọn bản ghi muốn sinh Đơn hàng.
  • Tại giao diện Chi tiết bản ghi, nhấn Sinh và chọn sinh Đơn hàng.

Sinh Đơn hàng từ Cơ hội

Sinh Đơn hàng từ Khách hàng/Liên hệ

Giao diện sinh Đơn hàng hiển thị, người dùng thực hiện khai báo thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

2. Đề nghị ghi doanh số

Vào phân hệ Đơn hàng.

Tích chọn đơn hàng, sau đó nhấn Đề nghị ghi DS.

Hoặc trên giao diện Chi tiết đơn hàng, nhấn Đề nghị ghi DS để thực hiện đề nghị ghi doanh số cho Đơn hàng.

Giao diện Đề nghị ghi nhận doanh số.

Lưu ý: Thông tin đơn hàng chương trình không cho phép chỉnh sửa.

  • Trường hợp có nhân viên được chia doanh số thì tích chọn Chia doanh số, sau đó chọn nhân viên được chia doanh số.
  • Di chuột vào dòng để hiển thị các chức năng Thêm dòng, Xóa dòng.

Nhấn Cất để hoàn thành việc ghi nhận doanh số.

3. Đề nghị xuất hóa đơn

Trên giao diện Danh sách bản ghi Đơn hàng, tích chọn đơn hàng, sau đó chọn Đề nghị xuất hóa đơn.

Hoặc trên giao diện Chi tiết bản ghi đơn hàng, chọn Đề nghị xuất hóa đơn.

Giao diện Đề nghị xuất hóa đơn.

4. Cấp thuê bao/GPSD

Tại giao diện Danh sách bản ghi đơn hàng, tích chọn đơn hàng, sau đó nhấn vào biểu tượng và chọn Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao.

Hoặc tại giao diện Chi tiết bản ghi của đơn hàng, nhấn vào biểu tượng và chọn Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao.

Giao diện Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao.

5. Quản lý đơn hàng

Trên giao diện Danh sách Đơn hàng, nhấn vào để theo dõi thống kê nhanh tình hình thực hiện đơn hàng.

Nhấn vào để xem tình hình thực hiện doanh số đơn hàng.

Nhấn vào tên báo cáo để chuyển xem Báo cáo nhanh hoặc Sổ doanh số.

Chọn nhân viên để xem toàn bộ danh sách Đơn hàng được ghi nhận của Nhân viên.

Giao diện xem chi tiết đơn hàng của nhân viên kinh doanh.

Giao diện Sổ doanh số. Giúp theo dõi, kiểm tra, đối chiếu doanh số kế toán ghi nhận để tính thưởng.

Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.