1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giám đốc nhân sự số
  5. Tôi muốn biết tình hình biến động nhân sự của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Tôi muốn biết tình hình biến động nhân sự của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Giám đốc nhân sự số trên ứng dụng AMIS.VN Mobile cho biết số lượng nhân sự tăng thêm, giảm đi, tỷ lệ biến động tăng/giảm hiện nay, cho biết số lượng và thông tin nhân viên mới tiếp nhận, số lượng và thông tin nhân viên nghỉ việc hiện nay của doanh nghiệp.

Tham khảo một số câu hỏi sau:

  • Tình hình biến động nhân sự công ty thế nào?
  • Tình hình biến động nhân sự tháng này/quý này/năm nay thế nào?
  • Tôi muốn biết tháng này/quý này/năm nay, nhân sự trong công ty tăng giảm như thế nào?
  • Hôm nay/tuần này/tháng này tiếp nhận nhân viên nào mới không/có ai/có nhân viên nào mới gia nhập công ty không/có ai/có nhân viên nào mới không?
  • Hôm nay/tuần này/tháng này có ai/có nhân viên nào nghỉ việc không?
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.