1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giám đốc nhân sự số
  5. Tôi muốn biết tình hình nhân sự theo thâm niên công tác của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Tôi muốn biết tình hình nhân sự theo thâm niên công tác của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Giám đốc nhân sự số trên ứng dụng AMIS.VN Mobile cho biết số lượng nhân viên và tỷ lệ nhân viên hiện nay theo một nhóm thâm niên công tác nhất định ví dụ: trên 1 năm, dưới 5 năm…

Tham khảo một số câu hỏi sau:

  • Trong công ty có bao nhiêu nhân viên có thâm niên công tác <nhóm thâm niên công tác>?
  • Số lượng nhân viên có thâm niên công tác <nhóm thâm niên công tác> trong công ty là bao nhiêu?
  • Tỷ lệ nhân viên có thâm niên công tác <nhóm thâm niên công tác> là bao nhiêu?

Lưu ý: Tạm thời ứng dụng chỉ trả lời được về các nhóm thâm niên công tác sau: trên 1 năm, dưới 5 năm, trên 5 năm, dưới 10 năm, trên 10 năm và dưới 15 năm.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.