1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giám đốc nhân sự số
  5. Tôi muốn biết tình hình nhân sự theo giới tính của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Tôi muốn biết tình hình nhân sự theo giới tính của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Giám đốc nhân sự số trên ứng dụng AMIS.VN Mobile cho biết số lượng nam, nữ và tỷ lệ nam, nữ hiện nay của doanh nghiệp.

Tham khảo một số câu hỏi sau:

  • Công ty hiện có bao nhiên nhân viên Nam/Nữ?
  • Tỷ lệ nam/nữ trong công ty như thế nào?
  • Tôi muốn biết có bao nhiêu nhân viên nam/nữ trong công ty/tỷ lệ nam/nữ trong công ty như thế nào/cơ cấu nhân sự theo giới tính?
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.