1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giám đốc nhân sự số
  5. Tôi muốn biết tình hình nhân sự chung của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Tôi muốn biết tình hình nhân sự chung của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Giám đốc nhân sự số trên ứng dụng AMIS.VN Mobile cho biết về số lượng nhân sự, số lượng nhân viên chính thức, thử việc, học việc và thực tập hiện nay của doanh nghiệp.

Tham khảo một số câu hỏi sau:

  • Tình hình nhân sự hiện nay/Tôi muốn biết tình hình nhân sự hiện nay/Hãy cho biết tình hình nhân sự hiện nay thế nào?
  • Hiện nay công ty có bao nhiêu nhân viên?
  • Số lượng nhân viên chính thức/thử việc/học việc/thực tập trong công ty là bao nhiêu?
Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.