1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giám đốc nhân sự số
  5. Tôi muốn biết tình hình nhân sự theo trình độ của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Tôi muốn biết tình hình nhân sự theo trình độ của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Giám đốc nhân sự số trên ứng dụng AMIS.VN Mobile cho biết số lượng nhân viên và tỷ lệ nhân viên hiện nay theo một trình độ nhất định ví dụ: đại học, thạc sỹ…

Tham khảo một số câu hỏi sau:

  • Số lượng nhân viên có trình độ <tên trình độ> trong công ty là bao nhiêu?
  • Hãy cho biết có bao nhiêu nhân viên có trình độ <trình độ>/số lượng nhân viên có trình độ <trình độ> là bao nhiêu/tỷ lệ nhân viên có trình độ <trình độ> là bao nhiêu?
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.