1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu kế toán
  4. Nâng cấp dữ liệu kế toán từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0
  5. Tôi đã thực hiện nâng cấp dữ liệu kế toán lên 2.0 trước đó nhưng chưa dùng tới, sau khi quyết toán xong tôi muốn nâng cấp lại thì phải làm thế nào

Tôi đã thực hiện nâng cấp dữ liệu kế toán lên 2.0 trước đó nhưng chưa dùng tới, sau khi quyết toán xong tôi muốn nâng cấp lại thì phải làm thế nào

Trả lời

Trường hợp khách hàng đã nâng cấp dữ liệu kế toán lên AMIS 2.0, nhưng sau khi quyết toán muốn nâng cấp lại dữ liệu thì thực hiện như sau:
1. Đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị trên Cloud, chọn ứng dụng Kế toán.

2. Nhấn Nâng cấp lại AMIS – Kế toán 1.0 lên 2.0

Sau đó, thực hiện nâng cấp dữ liệu theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.