Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ

Cho phép tìm kiếm hồ sơ nhân viên theo nhiều tiêu chí khác nhau. VD: Tìm kiếm nhân viên theo Mã nhân viên hoặc tìm kiếm các nhân viên có cùng Đơn vị công tác.

Các trường hợp nghiệp vụ

Nhân sự có thể thực hiện tra cứu, tìm kiếm hồ sơ nhân viên theo một trong các cách sau:

Tìm kiếm nhanh thông tin nhân viên trên màn hình giao diện của phân hệ bất kỳ

Tại giao diện làm việc của phân hệ bất kỳ, nhân sự nhập giá trị tìm kiếm vào thanh tìm kiếm và nhấn Enter, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm ngay bên dưới thanh tìm kiếm.

Lưu ý:

  • Có thể nhấn vào biểu tượng  để tích chọn các điều kiện tìm kiếm.

  • Nhấn Xem thêm để xem chi tiết kết quả tìm kiếm.
  • Chương trình sẽ sắp xếp Trạng thái lao động theo thứ tự Đang làm việc, Thực tập sinh, Học việc, Thử việc, Đang làm thủ tục thôi việc, Đình chỉ công tác, Không có việc làm, Nghỉ việc, Nghỉ hưu, Nghỉ khác, Sa thải, Mất việc làm.

  • Xem chi tiết hồ sơ nhân viên bằng cách chọn nhân viên và nhấn Xem hồ sơ.

Lưu ý: Trường hợp khi tìm kiếm chỉ tồn tại một Trạng thái lao động thì chương trình sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần của Mã nhân viên.

Tìm kiếm nhân viên theo Cơ cấu tổ chức

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Nhấn vào danh sách Cơ cấu tổ chức, sau đó chọn cơ cấu tổ chức chứa nhân viên muốn tìm kiếm.

Lưu ý: Có thể tìm kiếm nhân viên trong phòng ban đã ngừng theo dõi bằng cách tích chọn Hiển thị cơ cấu tổ chức đã ngừng theo dõi.

Tìm kiếm nhân viên theo trạng thái làm việc và trạng thái tài khoản

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Nhấn vào chức năng lọc trạng thái, sau đó chọn trạng thái làm việc của nhân viên hoặc trạng thái tài khoản nhân viên.

Tìm kiếm nhân viên theo chức năng lọc thông tin

Vào menu Hồ sơ\Hồ sơ.

Tại trường thông tin bất kỳ trên Danh sách hồ sơ, nhấn biểu tượng  để chọn loại toán tử và nhập giá trị cần tìm, sau đó ấn phím Enter.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.