Gửi xác nhận công tính lương

Sau khi lập Bảng chấm công tổng hợp, nhân sự cần Gửi xác nhận công tính lương lên “Nhân sự phụ trách tiền lương” để làm căn cứ tính lương cho nhân viên.

Cách thực hiện

Chọn Báng chấm công tổng hợp. Nhấn Gửi xác nhận công tính lương (hoặc nhấn chuột phải và chọn Gửi xác nhận công tính lương).

Sau khi “Gửi xác nhận công tính lương”, chương trình sẽ gửi thông báo tới “Nhân sự phụ trách tiền lương”. Nhân sự phụ trách tiền lương mở thông báo để thực hiện phê duyệt công tính lương.

Nhấn Xác nhận nếu phê duyệt công tính lương: Trạng thái của Bảng tổng hợp chấm công chuyển thành Đã xác nhận, nhân sự không thể sửa lại được thông tin bảng chấm công.

>>> Xem thêm: Top phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

Nhấn Không xác nhận nếu không phê duyệt công tính lương: Trạng thái của Bảng tổng hợp chấm công chuyển thành Từ chối xác nhận, nhân sự thực hiện sửa lại thông tin bảng chấm công cho đúng và Gửi xác nhận công tính lương cho Nhân sự phụ trách tiền lương.

Cập nhật 10/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.