[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Nợ TK 152, 156, 641, 642... Giá mua chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
     Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ thì thông thường quy trình thực hiện tại đơn vị như sau:
  1. Bộ phận có nhu cầu/Bộ phận hành chính đề nghị mua dịch vụ, trình Giám đốc duyệt.
  2. Sau khi Giám đốc duyệt, nhân viên mua hàng sẽ đề xuất lựa chọn nhà cung cấp (trường hợp chưa có nhà cung cấp tin cậy) trình Giám đốc duyệt.
  3. Nhân viên mua hàng thỏa thuận với nhà cung cấp về việc cung ứng dịch vụ và giá cả.
  4. Nhân viên mua hàng làm hợp đồng hoặc đơn mua hàng, gửi Giám đốc duyệt và chuyển cho nhà cung cấp.
  5. Nhà cung cấp thực hiện cung ứng dịch vụ.
  6. Nhân viên mua hàng, bộ phận sử dụng xác nhận dịch vụ cung ứng hoàn thành.
  7. Nhà cung cấp xuất hóa đơn và chuyển cho kế toán.
  8. Kế toán ghi nhận chi phí dịch vụ, kê khai hóa đơn và hoàn thiện thủ tục thanh toán với nhà cung cấp (Trường hợp chưa thanh toán thì ghi nhận và theo dõi công nợ).
3. Ví dụ
  • Ngày 12/01/2017, đơn vị chuyển khoản 3.500.000đ (VAT 10%) cho công ty Minh Anh để trả tiền về phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển sau đó sẽ được phân bổ vào giá trị của hàng hóa mua về.
  • Ngày 06/02/2017, đơn vị chuyển khoản thanh toán tiền điện tháng 01/2017 cho công ty điện lực Hà Nội, số tiền 4.215.000đ (đã bao gồm VAT 10%).
4. Hướng dẫn trên phần mềm
Trường hợp dịch vụ phát sinh là chi phí mua hàng cần phân bổ vào giá trị hàng mua về

Trường hợp dịch vụ phát sinh không phải là chi phí mua hàng


Xem thêm