[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
1. Khi trả trước một khoản tiền uỷ thác mua hàng cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu mở L/C...
Nợ TK 331 Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác) theo tỷ giá thực tế
Nợ TK 635 Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh
     Có TK 1112, 1122...
     Có TK 515 Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh
2. Khi nhập kho hàng nhập khẩu do bên nhận ủy thác bàn giao lại 
 • Phản ánh trị giá hàng nhập khẩu:
Nợ TK 151, 152, 153, 156, 211... Giá trị hàng hóa, tài sản nhập khẩu
     Có TK 331 Phải trả cho người bán (chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác) khấu trừ số tiền hàng đã ứng trước
 • Phản ánh các khoản thuế của hàng nhập khẩu uỷ thác: 
Nợ TK 151, 156 Ghi tăng trị giá hàng nhập khẩu về khoản thuế nhập khẩu và thuế TTĐB phải nộp
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng nhập khẩu
     Có TK 331 (đơn vị nhận uỷ thác)Số tiền thuế của hàng nhập khẩu uỷ thác (Trường hợp đơn vị nhận ủy thác nộp thuế)
     Có TK 111, 112 Số tiền thuế của hàng nhập khẩu uỷ thác (Trường hợp đơn vị ủy thác tự nộp thuế)
3. Ghi nhận phí uỷ thác nhập khẩu phải trả đơn vị nhận uỷ thác:
Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 211...
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ
     Có TK 331 Phải trả cho người bán (chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác).
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng tại đơn vị giao ủy thác nhập khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Bên giao ủy thác nhập khẩu sau khi lựa chọn được đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu sẽ ký hợp đồng giao nhận nhập khẩu ủy thác.
 2. Sau khi ký hợp đồng thì bên ủy thác sẽ ứng trước tiền để bên nhận uỷ thác làm thủ tục mở L/C và các khoản phát sinh khác theo điều khoản hợp đồng.
 3. Nếu trên hợp đồng thoả thuận giữa 2 bên nêu rõ Bên nhận uỷ thác không nộp hộ các khoản thuế thì sau khi bên nhận uỷ thác chuyển các chứng từ, thủ tục về thuế cho bên giao uỷ thác, bên giao uỷ thác sẽ tự tiến hành việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
 4. Bên giao uỷ thác nhận hàng hoá và chứng từ liên quan đến hàng hoá, thủ kho kiểm hàng và nhập kho đầy đủ.
 5. Hai bên bù trừ và thanh toán các khoản phí khác cho bên nhận uỷ thác.
3. Ví dụ
 • Ngày 01/03/2017, Đơn vị ký hợp đồng uỷ thác nhập khẩu với Công ty TNHH Logistics Việt Nam về việc nhập khẩu lô hàng của Công ty DELL:
  • Máy tính xách tay Dell XPS 13, số lượng 50 chiếc, đơn giá 600$/chiếc, thuế nhập khẩu là 10%, VAT 10%.
  • Cùng ngày đơn vị ứng trước bằng chuyển khoản cho Công ty TNHH Logistics Việt Nam số tiền 30.000$ để thực hiện việc mở quỹ L/C, tỷ giá ngày 01/03/2017 là 21.200đ.
 • Ngày 06/03/2017, Công ty TNHH Logistics Việt Nam thông báo hàng đã về và Công ty đã kê khai và nộp hộ thuế cho đơn vị, tỷ giá Hải quan ngày 06/03/2017 là 21.000đ.
 • Ngày 08/03/2017, Công ty TNHH Logistics Việt Nam xuất hóa đơn phí uỷ thác nhập khẩu, giá trị dịch vụ đã bao gồm VAT 10% là: 5.500.000đ, đơn vị chưa thanh toán tiền hàng.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Ứng trước tiền cho đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu

Bước 2: Nhập kho hàng nhập khẩu

Bước 3: Trả phí ủy thác nhập khẩu cho đơn vị nhận ủy thác


Xem thêm