[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Khai báo định mức nguyên vật liệu theo từng công trình, phục vụ cho việc đối chiếu báo cáo Bảng so sánh định mức dự toán vật tư.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Công trình, chọn Định mức nguyên vật liệu công trình.

2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo định mức nguyên vật liệu cho công trình cần thiết lập:
  • Phần Thông tin chung: chọn công trình sẽ được thiết lập định mức nguyên vật liệu và nhập thời gian áp dụng, diễn giải
  • Tab Định mức nguyên vật liệu công trình: chọn nguyên vật liệu chi tiết và nhập số lượng, đơn giá định mức.
4. Nhấn Cất.


Xem thêm