Phiên đăng nhập của tôi

Cho phép kiểm tra tài khoản đã đăng nhập trên các thiết bị nào (firefox, internet, mobile…). Đồng thời cho phép người dùng đăng xuất ra khỏi phần mềm mà không cần mở lại thiết bị đó.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào ảnh đại diện và chọn Phiên đăng nhập của tôi.

Nhấn vào biểu tượng tại các phiên đăng nhập để đăng xuất ra khỏi từng thiết bị hoặc nhấn Đăng xuất tất cả để đăng xuất ra khỏi toàn bộ các thiết bị.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan