Tạo link liên kết tới các website

Cho phép tạo các link liên kết tới các website bên ngoài để nhân viên trong đơn vị có thể truy cập nhanh.

Hướng dẫn thực hiện

Trên mục Liên kết, nhấn vào biểu tượng .

Nhấn Thêm mới.

Khai báo thông tin link liên kết.

  • Nhập Tên liên kết Đường dẫn liên kết.
  • Thứ tự hiển thị: cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị trên trang Wall
  • Hiển thị: cho phép cấu hình ẩn/hiện link liên kết trên trang Wall
  • Mở cửa sổ mới: cho phép cấu hình khi bấm vào link liên kết trên trang Wall sẽ mở cửa sổ (tab) mới.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể nhấn biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa link liên kết tương ứng.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan