Thêm tài liệu đính kèm

Cho phép quản lý tài sản đính kèm các tài liệu, biên bản liên quan đến tài sản, phục vụ cho việc lưu trữ thông tin.

Hướng dẫn thực hiện

Vào menu Tài sản, chọn tab Tài liệu đính kèm.

Khai báo thông tin tài liệu đính kèm.

  • Nhấn vào biểu tượng để chọn file đính kèm. Tệp đính kèm phải < 10MB.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan