[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập từ chứng từ bán hàng có nội dung tương tự

2.2. Lập chứng từ bán hàng từ báo giá

2.3. Lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng

2.4. Lập chứng từ bán hàng từ hợp đồng bán

2.5. Lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho bán hàng

2.6. Lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn GTGT

2.7. Lập chứng từ bán hàng từ chứng từ mua hàng

2.8. Lập chứng từ mua hàng từ chứng từ chuyển kho


Xem thêm