[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ
Khi khách hàng có nhu cầu báo giá về sản phẩm, thì quy trình thực hiện tại đơn vị như sau:
  1. Khách hàng liên hệ qua điện thoại hoặc gửi mail đề nghị gửi báo giá một số loại hàng hóa, dịch vụ đơn vị kinh doanh mà khách hàng có nhu cầu tham khảo để mua.
  2. Căn cứ vào các yêu cầu khách hàng, kinh doanh (hoặc bộ phận chịu trách nhiệm của công ty) lập báo giá theo chính giá giá của đơn vị.
  3. Giám đốc ký, đóng dấu báo giá và gửi lại cho bên khách hàng (hoặc fax, scan gửi qua mail...).
  4. Khách hàng dựa vào báo giá để xem xét quyết định mua hàng hóa, dịch vụ hay không? thông báo lại cho đơn vị về nhu cầu mua hàng, thỏa thuận đơn giá (nếu có) hoặc lập đơn đặt hàng/Hợp đồng gửi lại đơn vị xác định về số lượng hàng cần mua.
2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập báo giá

2.2. Tự động lấy danh sách báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng

2.3. Tra cứu, tìm kiếm báo giáXem thêm