[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép kế toán tiếp nhận các yêu cầu đề nghị xuất hoá đơn được nhân viên kinh doanh lập và gửi từ ứng dụng AMIS.VN - Bán hàng, tiết kiệm thời gian đối chiếu, lập hóa đơn bán hàng cho kế toán tại các chi nhánh/văn phòng với kế toán tổng công ty.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Tự động lấy đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS.VN-Bán hàng sang AMIS.VN-Kế toán

2.2. Phê duyệt đề nghị xuất hóa đơn

2.3. Xuất hóa đơn bán hàng

2.4. Từ chối xuất hóa đơn

2.5. Hủy hóa đơn đã xuất
3. Lưu ý
  • Có thể kiểm tra nhanh công nợ của khách hàng cần đề nghị xuất hóa đơn.
  • Có thể truy vấn lịch sử thay đổi trạng thái của từng đề nghị xuất hóa đơn.


Xem thêm