[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc > Đánh giá chất lượng công việc hoàn thành

Đánh giá chất lượng công việc hoàn thành


1. Nội dung
Tab Đánh giá trên ứng dụng của ứng dụng quản lý công việc cho phép người giao việc có thể đưa ra nhận xét, phản hồi về chất lượng công việc của người được giao việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Cách 1: Cập nhật kết quả đánh giá tại màn hình chi tiết của công việc được giao
1. Sau khi nhận được email thông báo công việc đã hoàn thành, người giao việc có thể kiểm tra lại công việc đã hoàn thành của nhân viên, sau đó nhấn chọn đường link thông báo trên nội dung email, khi đó xuất hiện màn hình:
2. Sau khi cập nhật lại thông tin về thời gian, tiến độ và chất lượng của công viên, nhấn chọn Đánh giá.
Lưu ý: Nếu chất lượng của công việc có giá trị Yêu cầu làm lại, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái của công việc sang chưa hoàn thành để người được giao việc biết và thực hiện lại công việc.
Cách 2: Cập nhật kết quả đánh giá tại màn hình Danh sách việc
1. Trên tab Danh sách việc, người giao việc có thể lọc ra các việc làm có trạng thái Đã xong và có tính chất là Tôi giao.
2. Chọn chức năng Đánh giá:

3. Sau khi cập nhật lại thông tin về kết quả nghiệm thu và chất lượng công việc, nhấn chọn Đánh giá.
Cách 3: Cập nhật kết quả đánh giá cho nhiều công việc cùng lúc
1. Trên tab Đánh giá, lọc công việc chưa đánh giá.
2. Tích chọn các công việc cần đánh giá.

3. Sau khi đánh giá kết quả nghiệm thu và chất lượng công việc, nhấn Đánh giá.
Lưu ý: Sau khi chất lượng công việc được cập nhật, hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo kết quả đánh giá tới người được giao việc.


Xem thêm