[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc > Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc

Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc


1. Nội dung

Sau khi công việc được giao, người thực hiện sẽ phải báo cáo tiến độ hoàn thành, còn người giao sẽ giám sát tiến độ hoàn thành thông qua việc thay đổi mày sắc của biệu tượng trên tab Danh sách việc. Cụ thể:
  • - Công việc chưa được người thực hiện xem
  • - Công việc đã được người thực hiện xem
  • - Công việc đã được xác nhận là hoàn thành

2. Các bước thực hiện

1. Khi người thực hiện mở xem nội dung chi tiết công việc trên tab Danh sách việc biểu tượng sẽ tự động chuyển từ thành . Đồng thời hệ thống tự động sinh phản hồi và gửi email đến người giao việc và người liên quan (nếu có) thông báo người thực hiện Đã nhận được việc.
2. Khi công việc đã hoàn thành, người thực hiện nhấn chọn biểu tượng .

3. Sau đó nhập thông tin về số ngày công thực hiện công việc, sau đó nhấn Đồng ý.
4. Hệ thống sẽ tự động chuyển công việc sang trạng thái hoàn thành, đồng thời sẽ gửi thông báo tới người giao việc và những người liên quan (nếu có).
Lưu ý:
  • Việc thay đổi trạng thái có thể được thực hiện tại màn hình danh sách hoặc màn hình nội dung chi tiết công việc được giao.
  • Trong quá trình thực hiện công việc, nếu người nhận viên có bất cứ vướng mắc nào hoặc người giao có gì cần lưu ý có thể trao đổi trực tiếp trên hệ thống .


Xem thêm