[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc

Công việc


Ứng dụng Công việc trên hệ thống AMIS.VN là công cụ hỗ trợ cấp quản lý trong công tác giao việc cho cấp dưới, cũng như phản hồi, báo cáo tiến độ thực hiện công việc của nhân viên cho cấp quản lý. Mỗi khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến công việc đã giao hoặc được giao, hệ thống cũng tự động gửi thư thông báo tới các đối tượng liên quan để có thể kịp thời nắm bắt những thay đổi trong công việc một cách nhanh nhất:

Làm thế nào để giao việc cho nhân viên
         Có thể giao những công việc có tính chất tương tự nhau cho những nhân viên khác nhau thực hiện được không

         Có thể sửa lại nội dung công việc đã giao cho nhân viên không
         Có thể uỷ quyền cho người khác giao việc thay được không
         Làm thế nào để nhắc nhở nhân viên hoàn thành công việc
         Chất lượng công việc của nhân viên được ghi nhận như thế nào
         Nhân viên nhận được thông báo về công việc được giao như thế nào
         Nhân viên báo cáo tiến độ hoàn thành công việc như thế nào
         Nhân viên có thể lập lịch làm việc cho cá nhân từ công việc được giao như thế nào
         Có thể tìm kiếm công việc đã giao hoặc được giao như thế nào
         Có thể thống kê tình hình thực hiện công việc của nhân viên hay không
         Các thông tin hệ thống nào trên ứng dụng Công việc được thiết lập và nhằm mục đích gì  


Xem thêm