[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Công việc > Nhắc nhở nhân viên hoàn thành tiến độ công việc

Nhắc nhở nhân viên hoàn thành tiến độ công việc


1. Nội dung
Chức năng nhắc việc cho phép người giao việc nhắc nhở nhân viên cập nhật tiến độ hoặc hoàn thành công việc được giao.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Khai báo nội dung thông báo khi nhắc việc
1. Trên ứng dụng quản lý Công việc, nhấn vào avatar người dùng, sau đó chọn chức năng Tùy chọn.
2. Nhập nội dung nhắc việc, nhấn Cập nhật.

Lưu ý: Người dùng có thể sử dụng một số trường trộn thông tin khi sử dụng soạn thảo nội dung thông báo như: người thực hiện, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
Bước 2: Nhắc nhân viên hoàn thành công việc được giao
    1. Tại tab Danh sách việc, chọn công việc sắp đến hạn hoàn thành hoặc đã quá hạn hoàn thành mà nhân viên chưa báo cáo tiến độ.
    2. Sau đó nhấn chọn biểu tượng , hệ thống sẽ tự động phản hồi dưới tiêu đề công việc đã giao và gửi email thông báo tới người được giao việc với nội dung đã thiết lập ở bước 1.


Xem thêm