[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tri thức > Tra cứu, tìm kiếm thông tin tri thức

Tra cứu, tìm kiếm thông tin tri thức


Với từng vai trò khác nhau hệ thống sẽ cho phép tìm kiếm thông tin tri thức khác nhau
1. Với vai trò Nhân viên (chỉ được phép xem và comment trên tri thức): khi muốn tìm kiếm thông tin trên ứng dụng Tri thức có thể thực hiện như sau
  • Nhập tiêu chí tìm kiếm
  • Thiết lập cấu hình cho chỉ tiêu tìm kiếm
  • Nhấn Tìm kiếm
  • Thiết lập chế độ hiển thị kết quả tìm kiếm trên danh sách

Lưu ý: Sau khi tìm được tri thức cần tra cứu, người dùng chọn chức năng Chi tiết để có thể đọc chi tiết hướng dẫn của tri thức đó:
          
2. Với vai trò Quản trị ứng dụng Tri thức (được toàn quyền trên ứng dụng tri thức): ngoài việc có thể tìm kiếm thông tin giống như vai trò Nhân viên, còn có thể tìm kiếm thông tin trên phần Quản lý tri thức
  • Nhập tiêu chí tìm kiếm tri thức
  • Nhấn Tìm kiếm
  • Nhấn vào tri thức tìm thấy để đọc nội dung chi tiết.Xem thêm