[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tri thức > Truy vấn lịch sử thay đổi tri thức

Truy vấn lịch sử thay đổi tri thức


Trên ứng dụng AMIS.VN-Tri thức, cùng một lúc cho phép nhiều người dùng cùng truy cập vào để bổ sung, thay đổi nội dung các tri thức trên ứng dụng. Vì thế hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng có vai Quản trị ứng dụng tri thức có thể kiểm tra lại các thao tác đã từng được thực hiện trên ứng dụng như: Ai, làm gì, vào ngày nào, giờ nào đã đưa hoặc thay đổi tri thức trên ứng dụng.
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng AMIS.VN-Tri thức, nhấn chọn biểu tượng  , sau đó nhấn chọn chức năng Nhật ký:

  • Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên)


Xem thêm