Quên mật khẩu MISA

Cho phép lấy lại mật khẩu MISA ID trên hệ thống AMIS.VN.

Hướng dẫn thực hiện

Tại giao diện “Đăng nhập AMIS.VN”, nhấn Quên mật khẩu.

Nhập Mã xác thực (mã xác thực là dãy số bên cạnh).

Nhấn Lấy lại mật khẩu.

Nhập Mã xác nhận được gửi vào số điện thoại bạn đã đăng ký.

Nhấn Tiếp tục.

Nhập Mật khẩu mớiXác nhận mật khẩu mới.

Nhấn Đặt lại để hoàn tất việc “Lấy lại mật khẩu”.

Giao diện Thông tin tài khoản hiển thị, tại đây bạn có thể thay đổi Thông tin đăng nhập, Thông tin cá nhân hoặc một số thông tin khác.

Lưu ý: Để cập nhật các thông tin khác như Email, Số điện thoại,… Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 09/05/2020

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan