1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R5
 5. 10. Khi thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng thì cho phép chọn ngay tài khoản ngân hàng

10. Khi thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng thì cho phép chọn ngay tài khoản ngân hàng

1. Mục đích:

Khi thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng, chương trình cho phép chọn ngay được tài khoản ngân hàng để khi thực hiện thu tiền là ghi sổ được chứng từ luôn mà không phải chọn thêm thông tin tài khoản ngân hàng.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Trước phiên bản R5:
  • Khi thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng thì chưa chọn được ngay tài khoản ngân hàng ở bước chọn chứng từ công nợ.

  • Tại bước thu tiền, phải chọn thêm thông tin tài khoản ngân hàng.

 • Từ phiên bản R5 trở đi:
  • Khi thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng chương trình cho phép chọn được ngay tài khoản ngân hàng ở bước chọn chứng từ công nợ.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.