1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R5
  5. 8. Cho phép ngầm định phân quyền khi lấy người dùng về ứng dụng AMIS.VN-Kế toán

8. Cho phép ngầm định phân quyền khi lấy người dùng về ứng dụng AMIS.VN-Kế toán

1. Mục đích:

Khi lấy người dùng về ứng dụng AMIS.VN-Kế toán nếu người dùng có vai trò là Quản trị trị ứng dụng kế toán hoặc Quản trị hệ thống AMIS thì chương trình tự động chọn vai trò cho người dùng là admin trên dữ liệu kế toán, giúp tiết kiệm thời gian không phải phân quyền lại cho người dùng.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R5: Khi lấy người dùng về ứng dụng AMIS.VN-Kế toán nếu người dùng có vai trò là Quản trị trị ứng dụng kế toán hoặc Quản trị hệ thống AMIS thì người dùng lấy về chưa được phân vai trò gì, Kế toán phải thực hiện phân quyền cho người dùng này.
  • Từ phiên bản R5 trở đi: khi lấy người dùng về ứng dụng AMIS.VN-Kế toán nếu người dùng có vai trò là Quản trị trị ứng dụng kế toán hoặc Quản trị hệ thống AMIS thìchương trình sẽ tự động chọn vai trò cho người dùng là admin trên dữ liệu kế toán.

Chi tiết cách phân quyền sử dụng AMIS.VN-Kế toán xem tại đây.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.