1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R5
  5. 4. Thay đổi cách đáp ứng xem dữ liệu mẫu để không làm tăng dung lượng sử dụng của khách hàng

4. Thay đổi cách đáp ứng xem dữ liệu mẫu để không làm tăng dung lượng sử dụng của khách hàng

1. Mục đích:

Thay đổi cách đáp ứng xem dữ liệu mẫu để không làm tăng dung lượng sử dụng của khách hàng

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R5: Khi xem dữ liệu mẫu đồng nghĩa là tạo 1 dữ liệu trên thuê bao của khách hàng làm dung lượng sử dụng của tăng lên, khách hàng cũng không xóa được dữ liệu mẫu.
  • Từ phiên bản R5 trở đi: Khi xem dữ liệu mẫu, chương trình sẽ tự động chuyển đến trang dữ liệu kế toán mẫu (không nằm trên thuê bao của khách hàng) vì vậy không làm tăng dung lượng sử dụng của khách hàng.

Hướng dẫn làm việc với dữ liệu kế toán mẫu, xem tại đây.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.