1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R5
  5. 9. Khi máy chủ kết nối dữ liệu kế toán, chương trình sẽ thông báo cho các máy trạm thoát ra để đảm bảo tính đồng nhất dữ liệu giữa máy chủ và các máy trạm.

9. Khi máy chủ kết nối dữ liệu kế toán, chương trình sẽ thông báo cho các máy trạm thoát ra để đảm bảo tính đồng nhất dữ liệu giữa máy chủ và các máy trạm.

1. Mục đích:

Khi máy chủ kết nối dữ liệu kế toán, chương trình sẽ thông báo cho các máy trạm thoát ra và đăng nhập lại sau khi kết nối xong để đảm bảo dữ liệu ở máy trạm được lưu tại máy chủ và trên Cloud.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R5: Khi máy trạm đang làm việc mà máy chủ thực hiện kết nối dữ liệu kế toán thì chương trình không có cảnh báo gì. Khi người dùng thực hiện chức năng bất kỳ ở máy trạm thì không thực hiện được và báo lỗi “Chương trình không thể kết nối được với dữ liệu kế toán.”
  • Từ phiên bản R5 trở đi:
    • Khi máy chủ kết nối dữ liệu kế toán, chương trình sẽ hiển thị thông báo trên máy chủ.

    • Khi đó, Kế toán cần yêu cầu các máy trạm đang kết nối đến máy chủ thoát ra khỏi chương trình, sau đó nhấn YES để thực hiện kết nối dữ liệu.
Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.