1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R5
 5. 5. Cho phép cập nhật được thông tin loại hợp đồng từ ứng dụng AMIS.VN-BÁN HÀNG và hiển thị lên danh sách hợp đồng để kiểm tra và xuất ra Excel làm báo cáo cơ chế khoán

5. Cho phép cập nhật được thông tin loại hợp đồng từ ứng dụng AMIS.VN-BÁN HÀNG và hiển thị lên danh sách hợp đồng để kiểm tra và xuất ra Excel làm báo cáo cơ chế khoán

1. Mục đích:

Cho phép cập nhật được thông tin loại hợp đồng từ ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng và hiển thị được thông tin này lên danh sách hợp đồng để Kế toán kiểm tra và xuất danh sách ra Excel làm báo cáo cơ chế khoán.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Trước phiên bản R5: Trên giao diện hợp đồng không có thông tin Loại hợp đồng. Dẫn đến khó khăn cho Kế toán trong việc xuất khẩu danh sách hợp đồng có thông tin loại hợp đồng để kiểm
  tra và làm báo cáo cơ chế khoán.
 • Từ phiên bản R5 trở đi:
  • Chương trình bổ sung thêm thông tin Loại hợp đồng/Loại dự án trên giao diện hợp đồng/dự án, khi thực hiện chức năng Lấy hợp đồng từ AMIS.VN/Cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN, chương trình sẽ cập nhật được thông tin Loại hợp đồng/Loại dự án về ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.

  • Khi xuất khẩu danh sách hợp đồng ra file excel, Kế toán có thể xuất khẩu cả thông tin Loại hợp đồng/Loại dự án.

  • Kế toán có thể xem được thông tin Loại hợp đồng trên danh sách hợp đồng và các báo cáo sau:
 • Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị
 • Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán
 • Tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán
Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.