1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Thiết lập
  5. Tôi muốn chỉ nhận thông báo sinh nhật của các nhân viên trong bộ phận của tôi thì làm như thế nào?

Tôi muốn chỉ nhận thông báo sinh nhật của các nhân viên trong bộ phận của tôi thì làm như thế nào?

Vào menu Còn nữa, chạm vào Thiết lập.

thietlap_quytacluuten_01

Chạm vào Thông báo.

29

Chạm vào mục Cơ cấu tổ chức muốn nhận thông báo.

Chọn bộ phận muốn nhận thông báo.

30a

Tại mục Sinh nhật, chạm vào biểu tượng icon_gat_ios, giữ vào kéo sang phải.

30b

Chọn giờ nhận thông báo về điện thoại.

32b

Nhấn Cất.

34

Theo ví dụ trên, hàng ngày khi có sinh nhật của nhân viên trong Trung tâm phát triển phần mềm, vào lúc 8 giờ sáng, chương trình sẽ tự động gửi thông báo về điện thoại.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.