2. Cập nhật Báo cáo tài chính theo HTKK 3.8.1

1. Mục đích:

Cập nhật Báo cáo tài chính do Tổng cục thuế đã nâng cấp HTKK lên phiên bản 3.8.1 ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Trước phiên bản R10: Chưa cập nhật Báo cáo tài chính mới nhất.
 • Từ phiên bản R10 trở đi: Cập nhật Báo cáo tài chính mới nhất, cụ thể:
  • Trên Bảng cân đối kế toán mẫu B01-DN: BCĐKT (TT200): Bổ sung thêm thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các loại Ý kiến kiểm toán:
   • Ý kiến trái ngược
   • Ý kiến Từ chối đưa ra ý kiến
   • Ý kiến ngoại trừ
   • Ý kiến chấp nhận toàn phần

Chi tiết thay đổi:
1. Trên giao diện chi tiết Bảng cân đối kế toán khi lập Báo cáo tài chính, có thể tích chọn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và lựa chọn Ý kiến kiểm toán. Cách lập Báo cáo tài chính có thể xem tại đây

2. Trên giao diện Chọn tham số Bảng cân đối kế toán mẫu B01-DN (TT200), có thể tích chọn Báo cáo đã được kiểm toán và lựa chọn Ý kiến kiểm toán như sau:
Vào Báo cáo\Chọn Mẫu B01-DN: Bảng cân đối kế toán\Trên giao diện Chọn tham số tích chọn BCTC đã được kiểm toán và lựa chọn Ý kiến kiểm toán.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.