1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R10
  5. 7. Trên các danh sách chứng từ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên

7. Trên các danh sách chứng từ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên

1. Mục đích:

Trên các danh sách chứng từ bổ sung thêm thông tin Người tạo, Ngày tạo, Người sửa, Ngày sửa để Kế toán để thuận tiện hơn trong việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của Kế toán viên.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R10: Trên các danh sách chứng từ không có cột thông tin Người tạo, Ngày tạo, Người sửa, Ngày sửa.
  • Từ phiên bản R10 trở đi: Trên các danh sách chứng từ, có thể chọn hiển thị thông tin Người tạo, Ngày tạo, Người sửa, Ngày sửa.

     Bổ sung trên các danh sách chứng từ sau:

Phân hệ Quỹ:
– Danh sách Thu, chi tiền
– Danh sách Kiểm kê
Phân hệ Ngân hàng:
– Danh sách Thu, chi tiền
Phân hệ Bán hàng:
– Danh sách Báo giá
– Danh sách Đơn đặt hàng
– Danh sách Bán hàng
– Danh sách Xuất hóa đơn
– Danh sách Trả lại hàng bán
– Danh sách Giảm giá hàng bán
Phân hệ Mua hàng:
– Danh sách Đơn mua hàng
– Danh sách Hợp đồng mua hàng
– Danh sách Mua hàng hóa, dịch vụ
– Danh sách Nhận hóa đơn
– Danh sách trả lại hàng mua
– Danh sách Giảm giá hàng mua
Phân hệ Kho:
– Danh sách Nhập, Xuất kho
– Danh sách Chuyển kho
Phân hệ Hợp đồng:
– Danh sách Hợp đồng bán
Phân hệ Tổng hợp:
– Danh sách chứng từ NVK
– Danh sách Kết chuyển lãi, lỗ
– Danh sách Chứng từ ghi sổ
1. Để hiển thị thông tin các cột Người tạo, Ngày tạo, Người sửa, Ngày sửa thực hiện như sau:
Nhấn chuột phải vào tiêu đề cột trên danh sách\Chọn Sửa mẫu\Tích chọn hiển thị các cột Người tạo, Ngày tạo, Người sửa, Ngày sửa\Nhấn Cất

2. Trên danh sách chứng từ hiển thị thêm thông tin Người tạo, Ngày tạo, Người sửa, Người sửa:

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.