1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R10
 5. 5. Quản lý bán hàng có thể lọc được cột Loại hàng hóa, biết được số lượng đã đặt chưa giao, số lượng có thể đặt khi tra cứu hàng tồn kho trên AMIS-Bán hàng để dễ dàng kiểm soát hàng tồn

5. Quản lý bán hàng có thể lọc được cột Loại hàng hóa, biết được số lượng đã đặt chưa giao, số lượng có thể đặt khi tra cứu hàng tồn kho trên AMIS-Bán hàng để dễ dàng kiểm soát hàng tồn

1. Mục đích:

Cho phép Quản lý bán hàng lọc được cột Loại hàng hóa, theo dõi được Số lượng đã đặt chưa giao, Số lượng có thể đặt khi tra cứu hàng tồn kho trên AMIS – Bán hàng để dễ dàng kiểm soát được hàng tồn, đảm bảo hoạt động bán hàng được liên tục.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Trước phiên bản R10: Trên AMIS – Bán hàng, Quản lý bán hàng sẽ không theo dõi được thông tin Số lượng đã đặt chưa giao, Số lượng có thể đặt khi tra cứu hàng tồn kho trên AMIS – Bán hàng và thông tin Loại hàng hóa không được hiển thị. 
 • Từ phiên bản R10 trở đi: Quản lý bán hàng có thể theo dõi được thông tin Loại hàng hóa, Số lượng đã đặt chưa giao, Số lượng có thể đặt trên AMIS – Bán hàng.

Chi tiết thay đổi:

 • Trên AMIS – Bán hàng, Vào Bán hàng\Hợp đồng hoặc Bán hàng\Đơn đặt hàng. Nhấn Tra cứu hàng tồn kho.
  • Trên giao diện Tra cứu hàng tồn kho cho phép lọc được Loại hàng hóa.

  • Chương trình cho phép xem được thông tin Số lượng đã đặt chưa giao và Số lượng có thể đặt

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.