1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R10
 5. 1. Với người dùng phân quyền không được sử dụng phân hệ Phân tích tài chính trên Kế toán-Desktop thì trên Kế toán-Web cũng không sử dụng được

1. Với người dùng phân quyền không được sử dụng phân hệ Phân tích tài chính trên Kế toán-Desktop thì trên Kế toán-Web cũng không sử dụng được

1. Mục đích:

Để bảo mật thông tin kinh doanh, cho phép phân quyền người dùng không được quyền sử dụng phân hệ Phân tích tài chính trên ứng dụng Kế toán dưới Desktop thì người dùng đó cũng không có quyền sử dụng phân hệ Phân tích tài chính trên ứng dụng Kế toán trên Cloud.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Trước phiên bản R10: Trên Kế toán trên Cloud vẫn cho phép người dùng xem phân hệ Phân tích tài chính dù ở Kế toán dưới Desktop không cho phép xem phân hệ này.
 • Từ phiên bản R10 trở đi: Khi trên Kế toán dưới Desktop phân quyền không cho phép người dùng sử dụng phân hệ Phân tích tài chính thì sẽ không cho phép người dùng này sử dụng trên Kế toán trên Cloud.

Để phân quyền không cho người dùng sử dụng phân hệ Phân tích tài chính, thực hiện như sau:
Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

 • Chọn vai trò cho người dùng bằng cách:
  • Chọn vai trò trên danh sách vai trò và quyền hạn.
  • Tại tab Danh sách người dùng, nhấn Chọn.
  • Tích chọn người dùng muốn phân vai trò.
  • Nhấn Cất.

 • Phân quyền cho vai trò đã được thiết lập ở trên không được phép sử dụng phân hệ Phân tích tài chính:
  • Chọn vai trò muốn phân quyền trên danh sách vai trò và quyền hạn.
  • Nhấn Phân quyền
  • Chọn chức năng Phân tích tài chính.
  • Tại cột Phân quyền hoạt động theo chức năng, bỏ tích chọn Sử dụng.
  • Nhấn Đồng ý.

Trên ứng dụng Kế toán trên Cloud sẽ không hiển thị phân hệ Phân tích tài chính khi đăng nhập vào bằng tài khoản người dùng không được quyền sử dụng

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.