1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R10
  5. 4. Cho phép ghi doanh số đơn hàng và cập nhật tình trạng ghi doanh số lên AMIS – Bán hàng

4. Cho phép ghi doanh số đơn hàng và cập nhật tình trạng ghi doanh số lên AMIS – Bán hàng

1. Mục đích:

Kế toán có thể Ghi doanh số đơn hàng và cập nhật được tình trạng ghi doanh số lên AMIS – Bán hàng.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R10: Trên AMIS – Kế toán, Kế toán không thể Ghi doanh số của Đơn đặt hàng
  • Từ phiên bản R10 trở đi: Trên AMIS – Kế toán, Kế toán có thể Ghi doanh số của Đơn đặt hàng và chương trình sẽ tự động cập nhật tình trạng ghi doanh số lên AMIS – Bán hàng.

Chức năng Ghi doanh số đơn đặt hàng thực hiện như sau:
1. Chọn Đơn đặt hàng trên danh sách Đơn đặt hàng.
2. Chọn Ghi doanh số

  • Trên AMIS – Kế toán, chương trình sẽ chuyển trạng thái của Đơn đặt hàng từ Chưa ghi doanh số thành Đã ghi doanh số:       

  • Trên AMIS – Bán hàng, chương trình sẽ chuyển tình trạng ghi doanh số của đơn đặt hàng từ Đề nghị ghi thành Đã ghi.       


3. Trường hợp phát hiện Đơn đặt hàng có sai sót, Kế toán có thể hủy bỏ việc doanh số cho đơn đặt hàng bằng cách: chọn Bỏ ghi doanh số.

  • Trên AMIS – Kế toán, chương trình sẽ chuyển trạng thái của đơn đặt hàng từ Đã ghi doanh số thành Chưa ghi doanh số.
  • Trên AMIS – Bán hàng, chương trình sẽ chuyển tình trạng ghi doanh số của Đơn đặt hàng từ Đã ghi thành Đề nghị ghi.
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.