1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R10
  5. 8. Cập nhật số lượng giao, giá trị xuất hóa đơn, giá trị chưa xuất hóa đơn, thực thu, thực chi của đơn hàng từ ACT2 lên AMIS – Bán hàng

8. Cập nhật số lượng giao, giá trị xuất hóa đơn, giá trị chưa xuất hóa đơn, thực thu, thực chi của đơn hàng từ ACT2 lên AMIS – Bán hàng

1. Mục đích:

Cho phép cập nhật Số lượng giao, Giá trị xuất hóa đơn, Giá trị chưa xuất hóa đơn, Thực thu, Thực chi của Đơn hàng từ AMIS – Kế toán sang AMIS – Bán hàng.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R10: Chương trình không cho phép cập nhật dữ liệu của Đơn hàng từ AMIS – Kế toán sang AMIS – Bán hàng.
  • Từ phiên bản R10 trở đi: Bổ sung thêm chức năng Cập nhật dữ liệu đơn hàng sang AMIS.VN cho phép cập nhật thông tin của Đơn hàng: Số lượng giao, Giá trị xuất hóa đơn, Giá trị chưa xuất hóa đơn, Thực thu, Thực chi sang AMIS – Bán hàng.

Để cập nhật thông tin Đơn đặt hàng từ AMIS – Kế toán sang AMIS – Bán hàng thực hiện như sau:
1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng.
2. Nhấn Tiện ích\Cập nhật dữ liệu đơn hàng sang AMIS.VN.

3. Thiết lập tìm kiếm Đơn đặt hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các đơn đặt hàng muốn cập nhật thông tin sang AMIS – Bán hàng.

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật các thông tin: Số lượng giao, Giá trị xuất hóa đơn, Giá trị chưa xuất hóa đơn và Thực thu, Thực chi của đơn đặt hàng trên AMIS – Kế toán sang AMIS – Bán hàng.
Lưu ý: Chức năng này chỉ thực hiện được khi có kết nối Internet và chỉ cập nhật cho dữ liệu đã được thiết lập cập nhật sang AMIS.VN. Xem hướng dẫn thiết lập dữ liệu cập nhật sang AMIS.VN tại đây .

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.