1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R10
 5. 9. Khi Thêm/Sửa cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc AMIS.VN – Nhân sự thì phải tự động cập nhật về danh mục cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN – Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất

9. Khi Thêm/Sửa cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc AMIS.VN – Nhân sự thì phải tự động cập nhật về danh mục cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN – Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất

1. Mục đích:

Khi người dùng thêm/sửa Cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN – Nhân sự/Hệ thống AMIS.VN thì chương trình sẽ tự động cập nhật về danh mục Cơ cấu tổ chức trên ứng dụng AMIS.VN – Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Trước phiên bản R10: Khi Thêm/Sửa Cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, để cập nhật được cơ cấu tổ chức về AMIS.VN – Kế toán, phải thực hiện chức năng Cập nhật cơ cấu tổ chức từ AMIS.VN.
 • Từ phiên bản R10 trở đi: Khi người dùng Thêm/Sửa Cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, thì chương trình sẽ tự động cập nhật được cơ cấu tổ chức về ứng dụng AMIS.VN – Kế toán.

Chi tiết thay đổi:
1. Khi Thêm cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc AMIS.VN-Nhân sự chương trình sẽ tự động thêm mới cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN-Kế toán.

Lưu ý: Khi Thêm mã CCTC trên hệ thống AMIS.VN hoặc AMIS.VN-Nhân sự trùng với mã CCTC trên AMIS.VN-Kế toán: chương trình tự động sinh ra một mã mới trên AMIS.VN-Kế toán với quy tắc “Mã trên AMIS.VN-Kế toán”_”Số thứ tự tăng” (Ví dụ: PKD_1).

2. Khi Sửa cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc AMIS.VN-Nhân sự chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin sang AMIS.VN-Kế toán.

Lưu ý:

  • Nếu Sửa cơ cấu tổ chức thành mã trùng với mã đã có trên AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ cập nhật các thông tin tương ứng lên cơ cấu tổ chức có mã trùng trên AMIS.VN-Kế toán.
  • Cơ cấu tổ chức cấp Chi nhánh/Công ty con/Văn phòng đại diện đã có phát sinh trên AMIS.VN – Kế toán nhưng bị sửa lại thành cấp Văn phòng/Trung tâm/Phòng ban/Nhóm/Phân xưởng trên hệ thống AMIS.VN/ AMIS.VN – Nhân sự hoặc ngược lại, thì sẽ không được cập nhật sang AMIS.VN-Kế toán.
  • Cơ cấu tổ chức cấp Văn phòng/Trung tâm/Phòng ban/Nhóm/Phân xưởng đã có phát sinh trên AMIS.VN-Kế toán bị sửa lại thuộc cấp Chi nhánh/Công ty con/Văn phòng đại diện khác với Chi nhánh/Công ty con/Văn phòng đại diện trên AMIS.VN-Kế toán, thì sẽ không được cập nhật sang AMIS.VN-Kế toán.

3. Khi Xóa cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc AMIS.VN – Nhân sự

  • Nếu cơ cấu tổ chức đã phát sinh trên AMIS.VN – Kế toán, chương trình sẽ chuyển cơ cấu tổ chức đó thành ngừng theo dõi trên AMIS.VN-Kế toán.
  • Nếu cơ cấu tổ chức chưa có phát sinh trên AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ xóa cơ cấu tổ chức đó trên AMIS.VN-Kế toán.

Lưu ý:

  • Trường hợp Thêm/Sửa/Xóa cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc AMIS.VN – Nhân sự nhưng chương trình vẫn không tự động lấy sang AMIS.VN – Kế toán, thì có thể lấy/cập nhật nhanh cơ cấu tổ chức sang AMIS.VN-Kế toán bằng chức năng “Cập nhật cơ cấu tổ chức từ AMIS.VN”

  • Chỉ cập nhật cho dữ liệu đã được thiết lập cập nhật sang AMIS.VN. Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu cập nhật sang hệ thống AMIS.VN tại đây
Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.