1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R5
  5. 1. Cho phép đăng nhập vào dữ liệu kế toán với tên đăng nhập là: email, mã nhân viên, điện thoại.

1. Cho phép đăng nhập vào dữ liệu kế toán với tên đăng nhập là: email, mã nhân viên, điện thoại.

1. Mục đích:

Giúp đăng nhập vào dữ liệu kế toán bằng tên đăng nhập là: Mã nhân viên, Email hoặc Điện thoại để đồng nhất với hệ thống AMIS.VN

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R5: Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán: chỉ đăng nhập được với tên đăng nhập là Mã nhân viên
  • Từ phiên bản R5 trở đi: Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán: chương trình cho phép đăng nhập được với tên đăng nhập là: Mã nhân viên, Email hoặc Số điện thoại.

Chi tiết cách phân quyền để có tài khoản đăng nhập vào dữ liệu kế toán xem tại đây.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.