1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. 9. Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN), phần [M2] Số tiền chậm nộp được tính theo mức 0,0003/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định

9. Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN), phần [M2] Số tiền chậm nộp được tính theo mức 0,0003/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) với thông tin Số tiền chậm nộp sẽ được thay đổi lại cách tính nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R15: Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN), với thông tin Số tiền chậm nộp sẽ được tính theo mức 0.05%/ngày tính trên số thuế chậm nộp.
  • Từ phiên bản R15: Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN), với thông tin Số tiền chậm nộp sẽ được tính theo mức 0.03%/ngày tính trên số thuế chậm nộp.

Cụ thể: Số tiền chậm nộp (M2) = Số thuế điều chỉnh tăng (I) * Số ngày chậm nộp (M1) * 0.03%

Lưu ý: Công thức tính mới được áp dụng trên Tờ khai lần đầu và Tờ khai bổ sung. Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh đã áp dụng tỷ lệ phạt chậm nộp này nên không thay đổi gì.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.