1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. 5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.

5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, khi kế toán tạo dữ liệu kế toán trên AMIS.VN – Web thì bắt buộc phải chọn ngày bắt đầu năm tài chính là ngày 01 của tháng đầu quý để đảm bảo đúng theo luật định.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R15: Khi kế toán tạo dữ liệu kế toán trên AMIS.VN – Web, ở Bước 4 – khai báo thông tin Năm tài chính chương trình cho phép chọn ngày bắt đầu năm tài chính là ngày bất kỳ trong năm.
  • Từ phiên bản R15: Khi tạo dữ liệu kế toán, kế toán bắt buộc phải chọn ngày bắt đầu năm tài chính là ngày 01 của tháng đầu quý để đảm bảo đúng theo quy định.

Khi kế toán tạo dữ liệu kế toán, đến bước 4 – Năm tài chính thực hiện khai báo thời gian bắt đầu năm tài chính:

– Nếu kế toán khai báo thông tin Từ ngày là ngày 01 của tháng đầu quý (01/01; 01/04; 01/07 hoặc 01/10): khi nhấn Tiếp tục, sẽ chuyển sang bước tiếp theo như bình thường.

– Nếu kế toán khai báo thông tin Từ ngày khác ngày 01 của tháng đầu quý: khi nhấn Tiếp tục, chương trình sẽ cảnh báo để kế toán chọn lại và không cho phép chuyển sang bước tiếp theo.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.